Údržba a mazanie šijacieho stroja

Bližšie sa pozrieme na čistenie a údržbu šijacieho stroja. Pripravili sme si pre vás podrobný návod.

Údržba a čistenie šijacieho stroja sa líši podľa toho, či čistíme šijací stroj s CB chapačom, horizontálnym rotačným alebo vertikálnym rotačným chapačom (priemyslový). Vždy dbajte na to, aby bol stroj počas údržby vypnutý.

CB chapač

Odstránenie stehovej dosky

Otočením ručným ovládačom zdvihnite ihlu do hornej úvrate. Otvorte odklápací predný kryt a vyskrutkujte skrutku držiacu stehovú dosku skrutkovačom. (1)

Údržba a mazanie šijacieho stroja 1

Čistenie podávača

Vytiahnite puzdro cievky so spodnou niťou a priloženým štetcom vyčistite celý priestor. (2)

Údržba a mazanie šijacieho stroja 2

Čistenie a mazanie chapača

Vytiahnite puzdro cievky so spodnou niťou. Preklopte dve ramená držiace chapač (a) smerom von. Vyberte kryt dráhy chapača (b) a chapač (c) a vyčistite ich mäkkou handričkou. Kvapnite 1-2 kvapky oleja do šijacích strojov do bodov (d). Otáčajte ručným kolesom, až sa dráha chápadla (e) dostane do ľavej polohy. Vráťte chapač (c) na miesto. Vráťte kryt dráhy chapača a preklopte dve ramená držiace chapač späť. Zasuňte cievkové puzdro a cievku a namontujte stehovú dosku. (3)

Údržba a mazanie šijacieho stroja 3

Dôležité: Je nutné pravidelne odstraňovať prach a chlpy z látky. Váš stroj by mal byť pravidelne servisovaný vašim predajcom.

Horizontálny rotačný chapač

Pomocou zatváracej poistky (A) odnímeme priehľadný kryt cievky (B), uvoľníme prítlačné skrutky stehovej dosky a vyberieme ju (C). Vyberieme čierne cievkové puzdro, handričkou a štetčekom všetko vyčistíme. Cievkové puzdro vrátime naspäť do chapača stroja a nasadíme stehovú dosku. Nemažeme olejom, chapač je samomazný.

Údržba a mazanie šijacieho stroja 4

Údržba a mazanie šijacieho stroja 5

Vertikálny rotačný chapač

Vypnite hlavný vypínač. Odstráňte stehovú dosku a znížte podávač. Štetcom vyčistite oblasť podávača a chapača. Chapač ošetrite kvapkou oleja (každých 8 hodín používania), ako vidíte na obrázku.

Poznámka: Používajte len kvalitný olej na šijacie stroje!

Údržba a mazanie šijacieho stroja 6

Údržba a mazanie šijacieho stroja 7