Reklamácie a vrátenie tovaru

Reklamácie

Prišiel mi poškodený tovar

Pri preberaní zásielky si dobre skontrolujte jej obal a stav výrobku. Ak vyzerá zásielka na prvý pohľad v poriadku, a napriek tomu je vnútri výrobok poškodený, je dôležité udalosť čo najskôr nahlásiť u prepravcu. Odporúčame túto situáciu nahlásiť emailom na adresu info@pean.sk.

Ako postupovať v prípade reklamácie

Zakúpili ste si tovar, ktorý po nejakej dobe prestal fungovať, nepracuje správne alebo sa na ňom prejavila porucha? Pripravili sme pre Vás návod, ako postupovať v prípade, že chcete reklamovať výrobok zakúpený na Pean.sk. Vašu reklamáciu vybavíme v najkratšej možnej dobe, najneskôr však do tridsiatich kalendárnych dní (od doručenia reklamácie), ako nám ukladá zákon.

Postup pri uplatnení reklamácie:

1. Na tel. čísle: +421 903 419 256 nahlásite poruchu. Dohodneme sa na termíne vyzdvihnutia stroja.

2. Tovar zabalíte do pôvodného balenia, tak, aby nedošlo počas prepravy k jeho poškodeniu. K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru) a vyplnený reklamačný formulár.

3. Stroj vyzdvihneme, opravíme a zašleme čo najskôr naspäť k Vám. Všetko je zadarmo! (Za dopravu a opravu neplatíte v dobe trvania záruky, po jej uplynutí sú doprava a oprava spoplatnené.)

Nemám pôvodné balenie

V prípade, že nemáte pôvodné balenie tovaru, je potrebné reklamovaný tovar zaslať alebo doviezť na adresu:

Peter Hafera - PEAN

Nábrežie slobody 535/27

020 01 Púchov

Výrobky s neodstrániteľnou poruchou

Pokiaľ bude reklamovaný tovar posúdený autorizovaným servisným strediskom ako predmet s neodstrániteľnou poruchou, potom si sami môžete vybrať, či budete požadovať vrátenie zaplatenej čiastky alebo si tovar vymeníte za nový alebo iný výrobok. Reklamovaný predmet sa stane tovarom s neodstrániteľnú poruchou aj vtedy, ak uplynie 30 kalendárnych dní od dátumu, kedy bola vaša reklamácia doručená. A v takom prípade máte aj rovnaké práva (výmena tovaru, vrátenie peňazí).

Náklady spojené s reklamáciou

Počas trvania záruky (v prípade, že máte pôvodné balenie tovaru) za prepravu a opravu tovaru neplatíte. V prípade, že reklamujete tovar bez výrobnej vady, budú Vám účtovné poplatky za dopravu a diagnostiku tovaru.

Vrátenie tovaru

Tovar zakúpený v e-shope

Tovar zakúpený v e-shope môžete bez udania dôvodu vrátiť do 14 dní od jeho prevzatia. K e-shopovým objednávkam patria aj nákupy, ktoré ste uskutočnili online a vyzdvihli ste si ich v predajni.

Postup pri vrátení tovaru zakúpeného v e-shope:

1. Vráťte výrobok do pôvodného stavu, aby sme vám mohli vrátiť úplnú kúpnu cenu. Spolu s výrobkom nezabudnite priložiť pri vrátení aj všetko príslušenstvo a doklady (záručný list, návod, príp. darček, ktorý bol súčasťou tovaru).

2. Tovar starostlivo zabaľte, ideálne do pôvodného a neporušeného obalu.

3. Do balíka vložte vytlačený formulár o odstúpení od zmluvy spolu s kópiou predajného dokladu – účtenky.

4. Tovar pošlite najneskôr do 14 dní od prevzatia na túto adresu (balíček neposielajte na dobierku):

Peter Hafera - PEAN

Nábrežie slobody 535/27

020 01 Púchov

5. Alebo tovar najneskôr do 14 dní od prevzatia prineste spolu s dokladom o kúpe do našej kamennej predajne v Púchove.

6. Peniaze za tovar, príp. náklady za prepravu, vám budú vrátené do 14 dní rovnako, ako boli obdržané.

Tovar zakúpený v predajni

Tovar zakúpený v predajni nie je možné vrátiť.

Upozornenie: V prípade ak tovar nakupujete v súvislosti s vašou podnikateľskou činnosťou (o čom rozhoduje uvedenie IČO na nákupnom doklade), právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy nevzniká, nakoľko obchodný zákonník túto možnosť neumožňuje.