Stroj je zapnutý, ale ihla sa nehýbe!

Ihla na vašom šijacom stroji sa nehýbe? Pravdepodobne to nebude nič vážne, ale je možné, že máte zhodený alebo poškodený prevodový remeň. V tom prípade je nevyhnutný servisný zásah.

Možné príčiny:

Zhodený alebo poškodený prevodový remeň - Potrebný servisný zásah. Vyhľadajte odborníka.

Nesprávne uloženie cievkového púzdra - Najčastejšie spôsobuje tento problém nesprávne uloženie cievkového púzdra. Najprv sa teda uistite, či máte cievkové púzdro na správnom mieste.

Spojka spadla z hriadeľa (len pri priemyslových strojoch) - Ak spojka spadla z hriadeľa, dajte ju späť na správne miesto.

Zarážka cievkového púzdra v nesprávnej polohe - Dostaňte ju do správnej polohy a skúste to znova.