Čo robiť, keď šijací stroj krčí niť na spodnej strane látky?

Poznáte to, po dlhšej dobe vytiahnete šijací stroj a začnete šiť. Na spodnej strane látky je steh nepravidelný, až úplne pokrčený. Sú tam chuchvalce nití. Stáva sa to veľmi často, no nebojte sa, nie je to chyba stroja. Vo väčšine prípadov je niť nesprávne navlečená alebo je znečistený napínač hornej nite. Odstránenie je veľmi jednoduché.

Je dôležité aby ste navliekli niť v smere navliekacej dráhy, keď prevlečiete vrchnú niť cez ucho ihly, vytiahnite niť asi 15 cm v smere za stroj. Pravou rukou uchopte špulku nite na stroji a pevne pridržte tak, aby sa niť nemohla odvíjať. Ľavou rukou urobte vyvlečenou niťou za strojom 2 - 3 ľahké, krátke, trhané pohyby. Týmito trhanými pohybmi zabezpečíte, aby niť zapadla do napínača hornej nite. Stroj vám vďaka tomu začne pekne šiť.

Ak by stroj aj naďalej neposlúchal, je nevyhnutné vyčistiť napínač hornej nite. Je to veľmi jednoduché. Zdvihnite prítlak pätky, nastavíte napínač nite na hodnotu 0, strojovou, alebo ručnou ihlou prečístíte napínač v priestore medzi dvoma kovovými tanierikmi, ktoré majú za úlohu napínať hornú niť. Veľmi často tam zostávajú zbytky roztrhnutých nití a po dlhšom používaní tam vzniká mazľavá škvrna z prachu z nití. Tieto nečistoty je potrebné odstrániť. Nezabudnite, vždy keď stroj nepekne viaže steh zospodu látky, treba hľadať chybu v nesprávnom navlečení a napätí hornej nite.