Získali sme certifikát Udržateľný e-shop

Projekt vznikol spoluprácou spoločností Heureka, Visa a Všeobecná úverová banka. Žijeme v čase, keď je úplne nevyhnutné venovať sa otázkam udržateľnosti a zachovania našej planéty pre život nás aj našich potomkov. Preto je cieľom tohto projektu podporiť všetky e-shopy, ktoré s týmto názorom súhlasia a chcú pre to niečo urobiť.

Každý e-shop zapojený do projektu musí prejsť hodnotiacim dotazníkom, ktorý pre projekt v súlade s ESG princípmi zostavila Asociácia spoločenskej zodpovednosti a zrevidoval Inštitút cirkulárnej ekonomiky.

Udržateľné e-shopy teraz spoznáte ľahko vďaka zelenému logu. Týmto obchodom nie sú ľahostajné ekologické a sociálne problémy súčasného sveta. Preto si volia uvedomelý prístup, ktorý je založený na udržateľnej prevádzke, je etický k zamestnancom aj zákazníkom a šetrný k životnému prostrediu.

Viac informácií o projekte nájdete tu.